Trainingsprogramma's

SPL - SPL trainingsprogramma ILT-2021-6289

Trainingsprogramma bevat de volgende opleidingen: 


Trainingsprogramma SPL V 20210329.pdf
Progressiekaart SPL V 20210329 Groot.pdf
Formulier Voordracht Theorie-examen SPL V 20210525.pdf
Progressiekaart theorie SPL V 20210329.pdf
Formulier Soloverklaring Overland V 20210327.pdf
Formulier Voordracht Praktijkexamen SPL V 20210329.pdf
Progressiekaart startmethode SPL zelfstart V 20210329.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023

SPL - TMG trainingsprogramma ILT-2021-9180

Trainingsprogramma bevat de volgende opleidingen: 

Trainingsprogramma SPL TMG V 20210327 (1).pdf
Progressiekaart SPL TMG V20210327 Groot.pdf
Theorie voor de TMG-rating V 20161203.pdf
Formulier Soloverklaring Overland V 20210327 (1).pdf
Bijlage3 TMG navplan vb tbv TMG Ext LAPL(S) SPL.xls
Formulier Voordracht Praktijkexamen SPL TMG Only V 20210327.pdf
Formulier Voordracht TMG-extensie V 20210327.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023

SPL - FI trainingsprogramma ILT-2021-9181

Bevat de volgende opleidingen:

Trainingsprogramma SPL FI V 20210329 (1).pdf
Werkboek FI S 20210329.pdf
Werkboek FI S Sailplane towing V20210329 Groot.pdf
Werkboek FI S TMG V20210329 Groot.pdf
Werkboek FI S Aerobatics Privilege V20210329 Groot.pdf
Formulier Afronding Opleiding FIS V 20210329.pdf
Formulier Afronding Opleiding FI-S TMG. V 20210329.pdf
Formulier Afronding Opleiding FI-S Sailplane towing V 20210329.pdf
Formulier Afronding Opleiding FI-S Aerobatic V 20210329.pdf
Formulier Beoordeling FIFI V 20210329.pdf
Handboek Zweefvlieginstructeur V 20170215 (1).pdf
Instructiehandboek TMG-rating V 20170215.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023

SPL - Trainingsprogramma Sailplane Towing Rating ILT-2020-567795

Bevat de opleidingen:

Trainingsprogramma Sailplane Towing Rating V 20200430 MM.pdf
Progressiekaart Sailplane Towing Rating V20200430 Groot.pdf
Formulier Sailplane towing rating FCL V 20200430.pdf
Formulier Sailplane towing rating SFCL V 20200430.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023

SPL - FI Herhalingsseminar ILT-2020-30547

Bevat de opleiding:

Trainingsprogramma FI-S Herhalingsseminar V 20200530.pdf
Formulier Bewijs van Deelname Herhalingsseminar V 20200501.pdf

SPL - FE(S) trainingsprogramma Standardisatiecursus ILT-2022-961

Bevat de opleidingen:

Trainingsprogramma SC voor FE V20220319.pdf
ILT-2022-961 Trainingsprogramma Standardisatiecursus FE.pdf
Bewijs van deelname theorie V20220319.pdf
Handboek FE (S) SPL v20220319.pdf
Progressiekaart FE (S) SPL V20220319.pdf
Handboek FE (S) voor FI v20220319.pdf
Progressiekaart FE (S) voor FI V20220319.pdf
Handboek FE (S) TMG v20220319.pdf
Progressiekaart FE (S) TMG V20220319.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023

SPL - Aerobatics trainingsprogramma ILT-2020-41280

Bevat de volgende opleiding:

TP kunstzweefvliegen advanced ver. 2020.01.pdf
TP kunstzweefvliegen basic ver. 2020.01.pdf
Formulier Aerobatics Course Completion V 20200619.pdf

Laatst geupdatet 02-05-2023