Organisatie

Functionarissen en Commissie

DTO Representative: Johan Cnossen

Head of Training: Evert-Jan Zwolsman

Deputy Head of Training (Aerobatics): Sape Miedema


Veiligheidsbeleid: Commissie Veiligheid Zweefvliegen

Trainingsprogramma's: Commissie Instructie Zweefvliegen


KNVvL ondersteuning en 1e contactpersoon: Frank Schellenberg

Handleidingen

0perations Manual g-DTO.pdf
Compliance g-DTO.pdf
Safety g-DTO.pdf
knvvl-zweef-cvz-2021-jc.pdf